Universitetsbibliotekets specialsamlingar har byggts upp sedan 1600-talet genom donationer och förvärv. Samlingarna omfattar mer än 3,5 hyllkilometer handskrifter och arkivhandlingar och nästan 4 hyllkilometer äldre tryck från mitten av 1400-talet till slutet av 1700-talet. På de följande sidorna hittar du digitala resurser utformade för att hjälpa dig som student, lärare och forskare att utnyttja den enorma skattkammare som finns vid Universitetsbiblioteket i Lund.

Resurserna består i ett litet urval av det material som finns tillgängligt i UB:s specialsamlingar och härrör från perioden 1500-1850. Materialet är licensierat under Creative Commons. Läs våra användarvillkor.

Lunds universitets sigill
teman
TEMAN Leta material och inspiration till uppsatser, föreläsningar och övningar.
paleografi
PALEOGRAFI Handskriftsprov, övningar och diverse resurser för att tyda handsskrift.
digitala samlingar
DIGITALA SAMLINGAR Länkar till UB:s digitala samlingar.
konservatorn berättar
KONSERVATORN BERÄTTAR Frågor och svar om UB:s specialsamlingar.